Samen voor een gezonder Nederland

“Samen voor een gezonder Nederland” is de titel van het Nationaal Preventieakkoord dat recent werd gepresenteerd. Het is een akkoord tussen meer dan 70 verschillende organisaties én het ministerie van VWS en is opgesteld om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. Maar hoe willen ze dat bereiken?

De maatregelen gaan over een rookvrije generatie, daling van overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Patiëntenorganisatie, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen hebben hieraan meegewerkt.Het preventieakkoord zet in op het jaar 2040. Dan moet een gezonde leefstijl de norm zijn. Zo moet in 2040 geen enkele van de jongeren en zwangere vrouwen roken. Moet overgewicht onder volwassenen drastisch verminderd zijn en is er extra aandacht voor  het verlagen van het aantal jongeren met overgewicht . Tot slot moet het aantal problematische alcohol gebruikers bijna gehalveerd zijn tot minder dan 5%.

De belangrijkste maatregelen op het gebied van voeding en gezond gewicht zijn gericht op het gemakkelijker maken om gezond te kiezen en mensen te ondersteunen wanneer dat nodig is. Ook extra inzet op sporten en bewegen en betere samenwerking tussen professionals gaan daaraan bijdragen.
Er komt een nieuw voedselkeuzelogo zodat mensen in 1 oogopslag kunnen zien wat gezond is. Suiker in suikerhoudende zuivelproducten en frisdranken gaat stapsgewijs omlaag. Uit onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat de kans op diabetes type 2 met 20% stijgt als je 330 ml (1 blikje) suikerrijke drank per dag drinkt. Maar ook de omgeving moet gezonder worden zodat het kiezen voor een gezonde voedzame maaltijd makkelijker wordt. Schoolkantines, sportclubs, ziekenhuizen hebben daarom toegezegd dat ze gezondere voeding gaan aanbieden. Hiervoor zijn streefgetallen genoemd zoals de helft van alle ziekenhuizen vanaf 2025, en minimaal 950 scholen vanaf 2020.
Ook door verbetering van samenwerking tussen professionals in een gemeente wordt gestreefd naar passende begeleiding voor volwassenen of gezinnen met een overgewicht (BMI hoger dan 30). Dit laatste gaat over de zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie ( zie voor meer informatie GLI)

Andere maatregelen gaan over het stimuleren van lopen en fietsen naar werk en/of school. Daarnaast worden de komende jaren diverse activiteiten ontplooid om de leefomgeving van kinderen gezonder te maken en om kinderen thuis, op school, op de opvang en dergelijke meer te laten bewegen. Wist je dat het beste is om iedere dag minstens een half uur flink te bewegen, zoals wandelen of fietsen? Hierdoor worden onder andere je botten en spieren sterker worden, helpt het als je wilt afvallen of op gewicht blijven en het werkt stress verlagend.

Hoewel het een mooi streven is, is er ook commentaar. Bijvoorbeeld over het niet invoeren van suiker-taks. Ook zou het goed moment zijn geweest om de btw-verhoging op groente en fruit terug te draaien en juist de alcoholaccijnzen te verhogen.
Wil je meer hierover lezen zie Nationaal Preventieakkoord.