Leefstijlinterventie (GLI) in basispakket

Minister Bruno Bruins (VVD) van medische zorg en staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van volksgezondheid werken aan een interventie akkoord waarmee sommige behandelingen tegen overgewicht in het basispakket komen.  Een positieve ontwikkeling want daarmee komt er meer ruimte in het basispakket voor preventieve gezondheidszorg!

De behandeling die per 01-01-2019 vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering betreft de zogenaamde Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en zo nodig individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

Alleen GLI’s die bewezen effectief zijn, worden vergoed. Welke leefstijlinterventies dat zijn is op dit moment nog niet bekend. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) beoordeelt leefstijlinterventies op hun effectiviteit en publiceert binnenkort een overzicht van welke behandelingen bewezen effectief zijn.
Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking. De huisarts bepaalt dit aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig door naar een zorgverlener. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

BGN-gewichtsconsulent blijft direct toegankelijk bij gewichtsproblematiek.

Zonder tussenkomst van de huisarts direct advies op het gebied van gewichtsbeheersing? Dat kan via de BGN-gewichtsconsulent. De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezonder eet- en leefpatroon. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Een verwijzing door een huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig. Daarmee is de BGN-gewichtsconsulent laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die advies of begeleiding wil op het gebied van gewichtsbeheersing.